Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeessä on valittu it-pajalle työvalmentajan sijaiseksi insinööri (AMK) Mikko Vääränen (49). Vääräsellä on myös opettajan pedagoginen pätevyys. Vääränen siirtyy tehtävään Data Group Tampere Oy:stä huoltopäällikön tehtävästä. Vääränen on toiminut myös sivutoimisena tuntiopettajana Tredun sähköosastolla.

Vääränen aloittaa tehtävässä 6.3.2018.