Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeessä on valittu Oma elämä -ryhmätoimintaan valmentajaksi yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalipedago-giikka ja nuorisokasvatus), sosionomi (AMK) Ria Sadelin.
 
Lisäksi hän on suorittanut mm. opettajan pedagogisen pätevyyden ja opinto-ohjaajan tutkinnon sekä hän on NLP Master Practitioner, NLP Personal coach ja keväällä 2020 LCF Life Coach.
 
Sadelin on toiminut aiemmin mm. opettajana Nokian kaupungilla ja Diakonia ammattikorkeakoululla sekä koulukuraattorina ja hankekoordinaattorina Pieksämäen kaupungilla.
 
Sadelin aloittaa tehtävässä ma 30.12.2019. Tehtävä on osa-aikainen kolme päivää viikossa ja määräaikainen syyskuun 2020 loppuun.
 

Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeessä on valittu it-pajan yksilövalmentajaksi yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalipsykologia), lähihoitaja Kirsi Lassila. Lassila on toiminut aiemmin mm. yksilövalmentajana Valmennuskeskus Publicilla, kriisityöntekijänä Kriisikeskus Osviitassa ja tiedottajana Sopimusvuori ry:ssä.

Metalli-kiinteistöpajan yksilövalmentaja Kristiina Nippula siirtyy marraskuussa Oma elämä -ryhmätoimintoon ja jatkaa osin Kiitopajalla Henna Ojalan työparina.

Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeessä on valittu metalli-kiinteistöpajan yksilövalmentajaksi sosionomi (AMK) Johanna Ihonen. Ihonen on toiminut aiemmin mm. ohjaajana Kangasalan työllisyyspalveluiden Suuntapajalla.