Kiitopaja toimii yhden päivän viikossa maanantaisin klo 11.30-15.30. Asiakaspäivä alkaa lounaalla. Kiitopajan toiminta toteutetaan E-hallien vieressä sijaitsevassa ns. satelliittiluokassa eli noin 50 m2 monitoimitilassa.
 
Pajan toimintamuodot ovat monipuoliset ja asiakkaiden erilaiset tarpeet ja taidot huomioidaan hyvin. Toimintamuotoina ovat mm. arjen taidot, tutustumiskäynnit, tietokoneen käytön perustaidot, liikunta, luonto, terveys, hyvinvointi, puutyöt, maalaus, ompelu, muut käsityöt, kausityöt, luennot, jne. Lisäksi pajalla on mahdollisuus tutustua vaativampiin puu-, pintakäsittely-, kiinteistö- ja metallitöihin. Asiakkaat tutustuvat eri pajoihin jolloin heidän tietoisuutensa eri pajoista paranee ja helpottaa oikean pajavalinnan tekemistä.
 
Kiitopajan asiakkaat voivat poluttua Sykkeen kuntouttavan työtoiminnan pajoille (puu-, pintakäsittely-, metalli-, kiinteistö, it, media) ja muiden toimijoiden erilaisiin palveluihin.
 
Asiakasohjaus pajalle tapahtuu kuntakokeilun OMA-valmentajien toimesta suoraan pajalle ilman edeltävää tutustumiskäyntiä. Asiakasohjaus voi tapahtua myös tutustumiskäynneiltä.