Kiitopajalla käydään yhtenä päivänä viikossa (ma tai ti) klo 9-13. Kiitopajan toiminta toteutetaan E-hallien vieressä sijaitsevassa ns. satelliittiluokassa eli noin 50 m2 monitoimitilassa.
 
Pajan toimintamuodot ovat monipuoliset ja asiakkaiden erilaiset tarpeet ja taidot huomioidaan hyvin. Toimintamuotoina ovat mm. arjen taidot, tutustumiskäynnit, tietokoneen käytön perustaidot, liikunta, luonto, terveys, hyvinvointi, erilaiset käsityöt, kausityöt, luennot, jne. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus tutustua Sykkeen muiden pajojen sisältöihin, jolloin heidän tietoisuutensa eri pajoista paranee ja helpottaa oikean pajavalinnan tekemistä.
 
Kiitopajan asiakkaat voivat poluttua Sykkeen kuntouttavan työtoiminnan pajoille (puu-, pintakäsittely-, metalli-, kiinteistö-, hoiva-, it- ja mediapaja) ja muiden toimijoiden erilaisiin palveluihin.
 
Asiakasohjaus pajalle tapahtuu työllisyyspalveluiden OMA-valmentajien toimesta sopimalla aloituksesta pajan yksilövalmentajan kanssa. Asiakasohjaus voi tapahtua myös tutustumiskäynneiltä.