Työhönvalmennus on osa Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen kuntouttavan työtoiminnan valmennuskokonaisuutta. Tavoitteena on löytää yhdessä valmentautujan kanssa koulutus- ja työpolkuja kohti työmarkkinoita etsimällä aktiivisesti sopivia työkokeilu-, koulutus-, oppisopimus-, palkkatuki- tai työpaikkoja.

Työhönvalmennuksessa valmentautujaa tuetaan
  • Tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
  • Selkeyttämään ammatillisia suunnitelmia sekä soveltuvuutta eri aloille tai työtehtäviin
  • Kehittämään työnhakutaitojaan
  • Selvittämään etuuksiin liittyviä asioita sekä etsimään sopivia tukipalveluita
  • Laatimaan työnhaun asiakirjat sekä sopivan harjoittelu- tai työpaikan löytämisessä
 

Polut työelämään

Edellämainittujen polkujen rakentuminen vaiheistetaan siten, että henkilön elämäntilanteeseen etsitään oikea-aikainen toimenpide yhteistyössä asiakkaan ja yhteistyöverkoston kanssa. Työvälineinä toimenpideketjuissa käytetään

  • koulutuksia
  • työkokeilua ja palkkatukea
  • mahdollisuuksien mukaan oppisopimusta

Tyypillinen ketju toteutuu esimerkiksi seuraavasti:

Kuntouttava työtoiminta -> työkokeilu -> palkkatuettu työsuhde -> työsuhde

Tärkeänä välivaiheena toimii myös koulutus joko suoraan kuntouttavan työtoiminnan jälkeen tai  edellä mainitun  toimenpideketjun jälkeen.