digitaidot tyotila 1

Pilottihanke käynnistyy 27.9.2021 työkokeilulla Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen tiloissa Ajokinkuja 6:ssa Nekalassa. 13.10.–25.11.2021 toteutetaan kahden kuukauden teoriajakso Tampereen seudun työväenopiston* toimesta ja tiloissa Sampolassa Sammonkatu 2:ssa. Teoriajakson jälkeen asiakkaat palaavat kahdeksi kuukaudeksi Sykkeen tiloihin jaksoon, johon sisältyy vahvasti työhön avoimille markkinoille, palkkatukityöhön tai työkokeiluihin poluttavat osuudet. Lisäksi asiakkaat tutustuvat Sykkeen eri pajoihin.

Asiakkaat ovat Sykkeen palvelussa työkokeilussa viisi päivää viikossa (ma-pe) kuusi tuntia päivässä klo 9-15. Työväenopiston palvelussa asiakkaat ovat neljä tuntia päivässä. Ryhmäkoko on yhteensä 15 asiakasta tai 8+8 asiakasta.

Erityisenä painopisteenä kokonaisuudessa ovat työelämässä tarvittavien digiperustaitojen kehittäminen, kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien suomen kielen osaamisen vahvistaminen työllistymisen edistämiseksi mukaan lukien käytännön luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen. Sykkeen roolina on järjestää osallistujille edellä mainittuja tavoitteita tukeva työkokeilu.

Tuetun työkokeilun jakso Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeellä sisältää: 

  • työelämässä tarvittavien digiperustaitojen kehittäminen (Windowsin peruskäyttö, Chrome-nettiselain, Google-tiedonhaku, Gmail, tunnusten ja salasanojen hallinta, tietoturva sekä tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely Googlen sovelluksilla).
  • kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien suomen kielen osaamisen vahvistaminen työllistymisen edistämiseksi käytännön kielitaidon osalta
  • tutustuminen työhön Sykkeen eri pajoilla (it, media, metalli-kiinteistö, jne)
  • vahva työhönvalmennus/polutus työhön avoimille työmarkkinoille, palkkatukityöhön tai työkokeiluihin eri menetelmiä käyttäen

Palvelu on tarkoitettu työhön ja koulutukseen ohjaavien monialaisten palvelujen asiakkaille. Palvelu kohdennetaan osaamisen kehittämisen vaiheessa olevat sekä tuetun työllistymisen asiakkaat, joilla on valmiudet olla 4-5 päivää viikossa työkokeilussa. Palveluun ohjattavien asiakkaiden tavoitteena on edetä työhön, palkkatuettuun työhön, koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun. Palvelu tukee erityisesti asiakkaiden jatkopoluttumista.

Asiakasohjauksessa huomioidaan vieraskielisten asiakkaiden kielitaito. Näiden asiakkaiden kielitaito on pääsääntöisesti perustasolla A1-A2. Toimintamalli tukee maahanmuuttajataustaisten henkilöiden luku- ja kirjoitustaitoja käytännön kielitaidon vahvistumista.

Palvelun tavoite on työhön, palkkatuettuun työhön, työkokeiluun tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun (51).

Palveluun sovelletaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä lakia työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista (1269/2020).

digitaidot tyotila 3

*Tampereen seudun työväenopiston osuus toteutetaan Opetusseteliavustus-hankkeena, joka tukee työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten perustaitoja ja Suomessa jo jonkin aikaa asuneiden maahanmuuttajien kielitaidon ja yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien kehittämistä.

Koulutukset perehdyttävät opiskelijan suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimintatapoihin, joiden avulla työelämävalmiudet kasvavat. Kurssitarjontamoduuleihin kuuluvat arjen perustaidot, digitaidot, työkyky- ja työnhakutaidot sekä maahanmuuttajilla suomen luku- ja kirjoitustaito.

Opintoseteliavustus on osa Vahvuuksien kautta työhön -hanketta, jonka rahoittaa Opetushallitus. Opintoseteliavustus kestää 31.12.2022 saakka.