Puu- ja entisöintipajan toiminta on siirtynyt Mielen ry:lle, Sumeliuksenkatu 18 A, 33100 Tampere


Puupajalla
valmistetaan tilauksesta erilaisia puutuotteita. Pajan konekanta mahdollistaa monipuolisen harjoittelun ja vaativienkin töiden tekemisen.

Entisöintipajalla kunnostetaan ja entisöidään huonekaluja vanhaa kunnioittaen. Pajalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin työtapoihin, materiaaleihin ja tekniikoihin niin puukorjausten kuin pintakäsittelyn osalta, aina tehtävän työn mukaan.

Työtehtävät tulevat sekä yksityisiltä asiakkailta että Tampereen kaupungin eri yksiköiltä. Esimerkiksi Tampereen kaupungille pajalla valmistetaan puistonpenkkejä

Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Puu- ja entisöintipajalla voi arjen hallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja. Lähtökohtana on ammatillisten valmiuksien ja osaamisen lisääminen.

Valmennusjakson aikana työ-, yksilö- ja työhönvalmentaja auttavat valmentautujaa selkeyttämään omia koulutus- ja työllistymistavoitteitaan ja kannustavat liikunnan, kulttuurin ja erilaisten sosiaalisten tapahtumien kautta arjen hallintaan.