Puupajalla valmistetaan tilauksesta erilaisia puutuotteita mittatilaustyönä. Tilaajia voivat olla niin yritykset kuin yksityisetkin. Esimerkiksi Tampereen kaupungille pajalla valmistetaan puistonpenkkejä ja hiekkalaatikoita. Pajan konekanta mahdollistaa monipuolisen harjoittelun ja vaativienkin töiden tekemisen.

Työpajametodi perustuu tekemällä oppimiseen. Puupajalla voi arjen hallinnan harjoittelun lisäksi opetella erilaisia työtaitoja. Lähtökohtana on ammatillisten valmiuksien ja osaamisen lisääminen.
 
Entisöintipajalla tehdään erilaisia puun ja metallin esikäsittely- ja pinnoitustehtäviä sekä kunnostetaan ja entisöidään erilaisia ja eri-ikäisiä huonekaluja perinteisin menetelmin vanhaa kunnioittaen. Pajalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin työtapoihin, materiaaleihin ja tekniikoihin niin puukorjausten kuin pintakäsittelyn osalta, aina tehtävän työn mukaan.
 
Työt ovat asiakastöitä, ja vaihtelevat pienistä liimaustöistä aina suurempiin kunnostuksiin. Työtehtävät tulevat sekä yksityisiltä asiakkailta että Tampereen kaupungin eri yksiköiltä. Huonekalujen kunnostuksen lisäksi pajalla on maalattu esimerkiksi uimakoppeja, päiväkotien aitaelementtejä, leikkipuistojen formula-autoja sekä puistonpenkkejä.

Pajalla on erillinen hiontahuone ja korkeapainemaalaamo, joten työskentelyote on työelämälähtöinen.
 
Valmennusjakson aikana työ-, yksilö- ja työhönvalmentaja auttavat valmentautujaa selkeyttämään omia koulutus- ja työllistymistavoitteitaan ja kannustavat liikunnan, kulttuurin ja erilaisten sosiaalisten tapahtumien kautta arjen hallintaan.
 
 
puu 1300x867
 
entisöinti 1300x867