Starttipaja toimi Sykkeellä elokuusta 2018 tammikuuhun 2019.
 
Starttipajan kahtena viikottaisena toimintapäivänä asiakkaiden kanssa perehdyttiin ryhmävalmennuksena Sykkeen toimintamalleihin, rutiineihin ja sääntöihin. Erilaisiin työttömän työhakijan palveluihin liittyvä perehtyminen, ammatinvalintaohjelmaan tutustuminen ja työelämävalmiuksien tarkastelu ja virkistystoiminta kuuluivat niinikään starttipajan toimintaan. Tämän lisäksi aloitettiin työstämään omaa toimintasuunnitelmaa Sykkeen työtoimintajaksolle, ns. orientoitumistyöskentely. Asiakkailla oli myös mahdollisuus käyttää yksilövalmennuspalvelua niin halutessaan.
 
Starttipajan kesto vaihteli 2 viikosta 1 kuukauteen. Tämän jälkeen asiakas sijoittui useimmin oman toivomuksen mukaiselle työpajalle.
 
Starttipajan toimintaan osallistui yhteensä 41 asiakasta 5 asiakkaan pienryhmissä kerrallaan.
 
Sykkeen toimintamalleja kehitetään jatkuvasti. Starttipajan toiminta on toistaiseksi tauolla, kun kehitämme palveluita edelleen asiakkaan tarpeita paremmin vastaaviksi.

------------------------------------------------------------------------

Starttipaja toimii kahtena päivänä viikossa maanantaista tiistaihin klo 8-12.  

Starttipajan toimintamallina on koota aloittavat asiakkaat ryhmäksi ja tutustuttaa heidät eri pajoihin kierrättämällä heitä jaksoissa pienryhminä eri pajoilla. Tällöin heidän tietoisuutensa eri pajoista paranee ja helpottaa oikean pajavalinnan tekemistä. Starttipajalla heille voidaan tarjota helposti ryhmämuotoisesti erilaista toimintaa ja palveluja esimerkiksi tutustumiskäyntejä, luentoja, virkistystoimintaa, liikuntaa jne.

Starttipaja toimii A-talon ensimmäisessä kerroksessa mediakäytävän huoneessa A115. Huoneesta on luonteva yhteys biljardihuoneeseen ja aulatiloihin, joita käytetään tarpeen mukaan pajan toiminnassa. Huone on kalustettu ryhmätyötilaksi, jossa on tarvittavat 6 kpl kannettavia tietokoneita ja av-välineet.

Ensimmäisen kahden viikon aikana (neljä päivää) toteutetaan tarvittava yleisalkuperehdytys. Seuraavan kahden viikon aikana tutustutaan eri pajoihin yhden päivän ajan työvalmentajan ohjaamina. Pajatyöpajojen työvalmentajat valmistelevat sisältöä näille päiville yhdessä starttipajan työvalmentajan/jien kanssa.

Asiakkaat siirtyvät starttipajalta pajatyöpajoille silloin kun ao. pajoilla on tilaa, kuitenkin siten, että starttipajalla ollaan minimissään kaksi viikkoa jolloin alkuperehdytys on toteutettu starttipajalla. Mikäli halutulla pajatyöpajalla ei ole tilaa niin asiakas odottaa vapaata paikkaa starttipajalla kunnes paikka vapautuu.