digitaidot tyotila 1

Toiminta käynnistyy työkokeilujaksolla Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen tiloissa Ajokinkuja 6:ssa Nekalassa. Toisessa vaiheessa toteutetaan seitsemän viikon jakso Tampereen seudun työväenopiston* toimesta ja tiloissa Sampolassa Sammonkatu 2:ssa. Teoriajakson jälkeen kolmannessa vaiheessa asiakkaat palaavat seitsemäksi viikoksi Sykkeen tiloihin toiseen jaksoon.

Ryhmä 1 (8+8 henkilöä)

27.10.2021–8.11.2021, 2 vkoa
11.10.2021–25.11.2021, 7 vkoa
29.11.2021–25.2.2022 13 vko, Syke

Ryhmä 2 (maahanmuuttajat, 8 hlöä)

13.12.2021–30.1.2022, 7 vkoa, Syke
31.1.2022–25.3.2022 7+1 vkoa, Työväenopisto
28.3.2022–13.5.2022 7 vkoa, Syke

Ryhmä 3 (aikuiset, 8 hlöä)

31.1.2022–25.3.2022 7+1 vkoa, Syke
28.3.2022–13.5.2022 7 vkoa, Työväenopisto
16.5.2022–1.7.2022 7 vkoa, Syke

Asiakkaat ovat Sykkeellä työkokeilussa viisi päivää viikossa (ma-pe) kuusi tuntia päivässä klo 9–15. Työväenopistolla asiakkaat ovat neljä tuntia päivässä. Ryhmäkoko on yhteensä 15 asiakasta tai 8+8 asiakasta.

Tuetun työkokeilun jakso Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeellä sisältää:

  • työelämässä tarvittavien digiperustaitojen kehittäminen (Windowsin peruskäyttö, Chrome-nettiselain, Google-tiedonhaku, Gmail, tunnusten ja salasanojen hallinta, tietoturva sekä tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely Googlen sovelluksilla).
  • kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien suomen kielen osaamisen vahvistaminen työllistymisen edistämiseksi käytännön kielitaidon osalta
  • tutustuminen työhön Sykkeen eri pajoilla (it, media, metalli-kiinteistö, jne)
  • vahva työhönvalmennus/polutus työhön avoimille työmarkkinoille, palkkatukityöhön tai työkokeiluihin eri menetelmiä käyttäen (mm. Cimson Oy:n TyönhakuRedi -verkkovalmennus)

Tuetun työkokeilun jakso Tampereen seudun työväenopistossa sisältää:

  • suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimintatapoihin perehdytys, jonka avulla työelämävalmiudet kasvavat
  • kurssitarjontamoduuleihin kuuluvat arjen perustaidot, digitaidot, työkyky- ja työnhakutaidot sekä maahanmuuttajilla suomen luku- ja kirjoitustaito

Jakso toteutetaan Opetusseteliavustus-hankkeena, joka tukee työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten perustaitoja ja Suomessa jo jonkin aikaa asuneiden maahanmuuttajien kielitaidon ja yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien kehittämistä. Opintoseteliavustus on osa Vahvuuksien kautta työhön -hanketta, jonka rahoittaa Opetushallitus. Opintoseteliavustus kestää 31.12.2022 saakka.

Erityisenä painopisteenä kokonaisuudessa ovat työelämässä tarvittavien digiperustaitojen kehittäminen, kotoutumisajan ylittäneiden maahanmuuttajien suomen kielen osaamisen vahvistaminen työllistymisen edistämiseksi mukaan lukien käytännön luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen.

Palvelu on tarkoitettu työhön ja koulutukseen ohjaavien monialaisten palvelujen asiakkaille. Palvelu kohdennetaan osaamisen kehittämisen vaiheessa olevat sekä tuetun työllistymisen asiakkaat, joilla on valmiudet olla 4–5 päivää viikossa työkokeilussa. Palveluun ohjattavien asiakkaiden tavoitteena on edetä työhön, palkkatuettuun työhön, koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun. Palvelu tukee erityisesti asiakkaiden jatkopoluttumista.

Asiakasohjauksessa huomioidaan vieraskielisten asiakkaiden kielitaito. Näiden asiakkaiden kielitaito on pääsääntöisesti perustasolla A1–A2. Toimintamalli tukee maahanmuuttajataustaisten henkilöiden luku- ja kirjoitustaitoja käytännön kielitaidon vahvistumista.

Palvelun tavoite on työhön, palkkatuettuun työhön, työkokeiluun tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun (51).

Palveluun sovelletaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä lakia työllisyyden edistämisen kuntakokeiluista (1269/2020).

digitaidot tyotila 3

*Tampereen seudun työväenopiston osuus toteutetaan Opetusseteliavustus-hankkeena, joka tukee työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien aikuisten perustaitoja ja Suomessa jo jonkin aikaa asuneiden maahanmuuttajien kielitaidon ja yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien kehittämistä.