IT-paja tarjoaa työpajapalveluna tietokoneiden huoltoa, ylläpitoa ja korjausta. Pajalla voidaan koota tietokoneita valituista komponenteista. Käyttöjärjestelmä- ja sovellusasennukset, ohjelmistopäivitykset ja ongelmatilanteiden ratkaisut (Help Desk) kuuluvat pajan toimintaan.

Valmennuksessa on työelämälähtöinen valmennusote, jossa huomioidaan valmentautujan yksilölliset tavoitteet. Valmennusjakson aikana työ-, yksilö- ja työhönvalmentaja auttavat valmentautujaa selkeyttämään koulutus- ja työllistymistavoitteitaan ja kannustavat positiiviseen arjenhallintaan. Valmennusjakson aikana käydään arviointi- ja palautekeskusteluja.

IT-pajalla valmentautuja voi kehittää työelämätaitojaan, tutustua IT-alaan ja hankkia käytännön työkokemusta. Valmentautujan on hyvä hallita IT-alan ja tietotekniikan perustaidot käyttöjärjestelmistä, perussovelluksista ja laitetekniikasta.

IT-pajalle voi hakea ympäri vuoden.
 
It 2 1300x867