Sykkeen IT-pajalla voi tutustua:

  • Ohjelmointiin mm. Javalla ja Pythonilla
  • Yliopiston maksuttomiin ohjelmoinnin kursseihin ja suorittaa niitä
  • Tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin ja harjoitella niiden purkamista ja kasaamista
  • 3D-mallinnukseen mm. Blender ja FreeCAD -ohjelmistoilla
  • Kappaleiden tulostamiseen 3D-tulostimella

Pajalla voi saada pääsykoevalmennusta ammattikorkeakoulujen ja yliopiston tekniikan alan valtakunnallisiin pääsykokeisiin (tradenomi, insinööri, yliopiston tietojenkäsittely, muut tekniikan alan koulutukset).

Kaikissa edellä mainituissa työ- ja valmennustehtävissä opastavat asiantuntevat ja IT-alalle kouluttautuneet työvalmentajat.

Lisäksi pajalla voi suunnitella ja toteuttaa omia projekteja aina laitteiden huollosta omiin tietokoneohjelmiin.

IT-paja tarjoaa työpajapalveluna tietokoneiden ja oheislaitteiden huoltoa, ylläpitoa ja korjausta. Huoltotyöt pitävät sisällään mm:

  • Vian etsintä ja ratkaisujen tarjoaminen
  • Rikkinäisten komponenttien vaihto
  • Käyttöjärjestelmän sekä ohjelmistojen asennus- ja päivitystöiden tekeminen
  • Tiedostojen palauttaminen

Valmennuksessa on työelämälähtöinen valmennusote ja se huomioi valmentautujan yksilölliset tavoitteet. Valmennusjakson aikana työ-, yksilö- ja työhönvalmentaja auttavat valmentautujaa selkeyttämään koulutus- ja työllistymistavoitteitaan ja kannustavat eteenpäin vievään arjenhallintaan. Valmennusjakson aikana käydään arviointi- ja palautekeskusteluja.

IT-pajalle on mahdollista hakea ympäri vuoden.

 
Kuva tietokonetyötilasta