Sykkeen IT-pajalla voi tutustua:

  • Erilaisiin tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin sekä harjoitella niiden purkamista ja kasaamista
  • Ohjelmointiin mm. Javalla ja Pythonilla
  • 3D-mallinnukseen mm. Blender ja FreeCAD ohjelmistoilla
  • Kappaleiden tulostamiseen 3D-tulostimella

Pajalla on mahdollisuus perehtyä ja opetella edellä mainittuihin työtehtäviin valmentajien ohjauksella. Alasta ei tarvitse olla kokemusta etukäteen.

Pajalla on mahdollista saada opastusta ammattikorkeakoulujen tekniikan alan valtakunnalliseen pääsykokeeseen sekä suorittaa kursseja avoimen AMK:n tai yliopiston kautta.

Pajalla voi suunnitella ja toteuttaa omia projekteja aina laitteiden huollosta alkaen.

IT-paja tarjoaa työpajapalveluna tietokoneiden ja oheislaitteiden huoltoa, ylläpitoa ja korjausta. Huoltotyöt pitävät sisällään mm:

  • Vian etsintä ja ratkaisujen tarjoaminen
  • Rikkinäisten komponenttien vaihto
  • Käyttöjärjestelmän sekä ohjelmistojen asennus- ja päivitystöiden tekeminen
  • Tiedostojen palauttaminen

Pajalla tehdään myös korjaustöinä puhelimien ja tablettien huoltoa, esim. rikkinäisen näytön vaihto.

Valmennuksessa on työelämälähtöinen valmennusote, jossa huomioidaan valmentautujan yksilölliset tavoitteet. Valmennusjakson aikana työ-, yksilö- ja työhönvalmentaja auttavat valmentautujaa selkeyttämään koulutus- ja työllistymistavoitteitaan ja kannustavat positiiviseen arjenhallintaan. Valmennusjakson aikana käydään arviointi- ja palautekeskusteluja.

IT-pajalle on mahdollista hakea ympäri vuoden.

 
It 2 1300x867