Sykkeen IT-pajalla voi tutustua:

 • Ohjelmointiin mm. Javalla ja Pythonilla
 • Helsingin yliopiston maksuttomiin ohjelmoinnin kursseihin (MOOC) ja suorittaa niitä
 • 3D-mallinnukseen mm. Blender ja FreeCAD -ohjelmistoilla
 • Kappaleiden tulostamiseen 3D-tulostimella
 • Erilaisiin projekteihin it-alalla
 • Tietokoneiden, tablettien, puhelimien ja muiden laitteiden huoltoon, ylläpitoon ja korjaukseen
 • Ammattikorkeakoulujen ja yliopiston tekniikan alan valtakunnallisiin pääsykokeisiin

Pajalla on käynnissä mm. seuraavia projekteja. Projektit toteutetaan työelämän tapaan 2-5 asiakkaan ryhmissä.

  • Tietoverkon laitteiden inventaatio-ohjelma (ks. linux nmap, SQL), jossa ohjelman tarkoituksena on kerätä inventaariotietoa niistä paikallisverkkoon liitetyistä tietokoneista ja laitteista.
  • 3D tulostimen muunnostyö, jossa tukkeutunut 3D tulostin muunnetaan piirustuskäyttöön (valotusmaskeja piirilevyille).
  • Info näytöllä on tarkoitus näyttää toimipisteen ala-aulassa asiakkaille vaihtelevaa sisältöä, kuten linja-autoaikataulut, lounasravintolan ruokalistat jne.
  • Pajan asiakaspaikkojen varausjärjestelmä on verkkosovellus, jossa käytetään Flask verkkosovelluskehystä.
  • Riistakameran (Zoneminder) perusajatuksena on tunnistaa videokuvassa olevia kohteita.
  • Aamutoimet -projektissa tehdään verkkosovellus (Flask verkkosovelluskehys), joka antaa lapsille toimintaohjeita aamutoimien suorittamista varten.
  • Tuuliturbiini –projektissa toteutetaan tuuliturbiinin pienoismalli 3D tulostamalla. Generaattorina käytetään harjatonta tasavirtamoottoria.

IT-paja tarjoaa työpajapalveluna tietokoneiden ja oheislaitteiden huoltoa, ylläpitoa ja korjausta. Huoltotyöt pitävät sisällään mm:

   • Vian etsintä ja ratkaisujen tarjoaminen
   • Rikkinäisten komponenttien vaihto
   • Käyttöjärjestelmän sekä ohjelmistojen asennus- ja päivitystöiden tekeminen
   • Tiedostojen palauttaminen

Pajalla toteutetaan tammi-toukokuussa pääsykoevalmennusta (matematiikan laskuharjoitukset) ammattikorkeakoulujen ja yliopiston tekniikan alan valtakunnallisiin pääsykokeisiin (tradenomi, insinööri, yliopiston tietojenkäsittely, muut tekniikan alan koulutukset).

Kaikissa edellä mainituissa työ- ja valmennustehtävissä opastavat asiantuntevat ja IT-alalle kouluttautuneet työvalmentajat.

Valmennuksessa on työelämälähtöinen valmennusote ja se huomioi valmentautujan yksilölliset tavoitteet. Valmennusjakson aikana työvalmentaja ja yksilövalmentaja auttavat valmentautujaa selkeyttämään koulutus- ja työllistymistavoitteitaan ja kannustavat eteenpäin vievään arjenhallintaan. Valmennusjakson aikana käydään arviointi- ja palautekeskusteluja. Tavoitteena on asiakkaiden elämänhallinnan ohella asiakkaiden siirtyminen opiskelemaan, tuettuun työelämään (työkokeilut, palkkatuki) tai avoimille työmarkkinoille.

 
Kuva tietokonetyötilasta