Metalli- ja kiinteistöpaja (Ajokinkuja 6, E4-halli) huolehtii metallialan ja kiinteistöhoidon työtehtävien lisäksi erilaisten kuljetusten ja logistiikan toimivuudesta Sykkeen muilla pajoilla. Metallityöt koostuvat lähinnä erilaisista rautarakennetöistä ja hitsauksesta (mm. kaupungin ulkokenttien jääkiekkomaalit). Kiinteistöhuollon työtehtävät painottuvat kiinteistön ulkopuolisiin töihin kuten ruohonleikkuuseen sekä pensasaitojen leikkuuseen ja kaatoon. Lisäksi pajan toimintaan kuuluu mm. pienkonekorjausta (ruohonleikkurit, moottorisahat, mopot, jne.), autohuoltoa ja polkupyörien kunnostusta. Autohuollon osalla työtehtävät ovat perushuollon tehtäviä kuten esimerkiksi öljynvaihdot, jarrupalojen vaihdot, pyörien vaihdot, erilaiset hitsaukset, asiakkaan tuomien varaosien asennukset, jne. Pajalla kunnostetaan ja kierrätetään myös käytöstä poistuneita polkupyöriä uudelleenkäyttöön.

Pajan koneet, laitteet ja käsityökalut mahdollistavat monipuolisen rautarakennetöiden sekä hitsauksen opettelun ja harjoittelun. Tampereen kaupunki yhteistyökumppanina ja tilaajana takaa pajalle töiden perusrungon, mm. jääkiekko- ja jalkapallomaalien valmistus ja vuosittaiset huollot sekä erilaisten puistonpenkkien metalliosien valmistus kuuluvat vuosittaiseen ja jatkuvaan tilauskantaan. Pajalla on lisäksi hyvät yhteydet ulkopuolisiin asiakkaisiin, joilta saadaan pajalle monipuolisia työtehtäviä.

Käytössä on henkilöauto ja minibussi/pakettiauto, joiden käyttö vaatii B-ajokortin. Pajalla tehdään myös erilaisia kuljetuksia ja pienimuotoisia muuttoja pakettiautolla.

Pajalla opitaan hallitsemaan työelämän eri lainalaisuuksia, kuten säännöllisyys työaikojen suhteen, toisten huomioon ottaminen ja työturvallinen työskentely työyhteisössä. Työturvallisuus korostuu etenkin koneisiin ja laitteisiin perehdyttämisessä ja niiden oikeaoppisessa käytössä.

Kuntoutuminen ja oppiminen toteutuvat töitä tekemällä, valmennuksessa otetaan huomioon valmentautujan yksilölliset tavoitteet. Työ-, yksilö- ja työhönvalmentaja auttavat selkeyttämään koulutus- ja työllistymistavoitteita ja kannustavat liikunnan, kulttuurin ja erilaisten sosiaalisten tapahtumien kautta arjen hallintaan.

Kuva auton huoltamisesta
Kuvassa korjattavia polkupyöriä
Kuva: kiinteistonhuolto