Yksilövalmennus on osa Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen kuntouttavan työtoiminnan valmennuskokonaisuutta. Yksilövalmennuksella edistetään valmentautujan arjen taitoja sekä etsitään suuntaa kohti koulutusta tai työelämää. Tavoitteena on auttaa valmentautujaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Valmentautuja on aktiivisesti itse tekemässä päätöksiä ja valintoja, jotka tähtäävät hänen suunnitelmiensa toteutumiseen.

Yksilövalmennuksella täydennettyyn työtoimintaan sisältyy:
  • elämäntilanteen kartoitus
  • henkilökohtaiset ohjaavat ja motivoivat keskustelut
  • ohjaus ja tuki päihde- ja mielenterveysongelmissa sekä muussa terveydenhuollossa
  • työelämän taitojen ohjaus
  • koulutus- ja työpolun kartoitus
Palveluun kuuluu oleellisena osana valmentautujan tavoitteiden ja jatkosuunnitelmien työstäminen yhdessä valmentautujan kanssa.